Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

DaveRockingHero
7273 fa7c 390
"Ości" 13

June 11 2015

2061 a0c9 390
Reposted fromclitoris clitoris viajestjuzzapozno jestjuzzapozno

June 10 2015

DaveRockingHero
9832 a508 390
Reposted fromrol rol viaHerBlackWings HerBlackWings
4551 d150 390
Reposted fromspacelien spacelien viaAstralEmerald AstralEmerald

June 01 2015

DaveRockingHero
6844 41ad
Reposted fromKane1337 Kane1337 viaAstralEmerald AstralEmerald

May 31 2015

DaveRockingHero
2059 833f 390
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle

May 29 2015

DaveRockingHero
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viajestjuzzapozno jestjuzzapozno

May 27 2015

DaveRockingHero
5946 5bf3 390
Reposted fromcavovo cavovo viajestjuzzapozno jestjuzzapozno

May 26 2015

DaveRockingHero
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromolakocie olakocie viaAstralEmerald AstralEmerald

May 25 2015

DaveRockingHero
9370 5565 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaAstralEmerald AstralEmerald

May 23 2015

DaveRockingHero
5248 dc47
Reposted fromkkthxbye kkthxbye viabilderkram bilderkram
DaveRockingHero

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
DaveRockingHero
1565 1f31 390
Reposted frommisza misza viabilderkram bilderkram

May 21 2015

DaveRockingHero
0376 10f3 390
Reposted fromNeutrum Neutrum viabilderkram bilderkram

May 20 2015

DaveRockingHero
Miłość to nic skomplikowanego, rozchodzi się drogą kropelkową, wraz z pocałunkami, i też jest jak katar, na wyzdrowienie potrzebny jest tydzień i jednorazowe chusteczki.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viajestjuzzapozno jestjuzzapozno

May 19 2015

DaveRockingHero
8636 a2f6 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabilderkram bilderkram

May 18 2015

8433 9a93 390
Reposted fromego-x ego-x viabilderkram bilderkram
DaveRockingHero
0355 72e5 390
Reposted fromshepard shepard viaxannabelle xannabelle

May 17 2015

DaveRockingHero
1980 6c4d 390
Reposted fromaurora92 aurora92 viabilderkram bilderkram
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl